TR EN AR

Çevre ve Sürdürebilirlik

“Sürdürülebilir çevre” veya “sürdürülebilir kalkınma”, gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de geleceğin çevresini oluşturan bütün değerlerin korunma ve geliştirilme sürecini tanımlayan bir kavramdır.

Günümüzde sürdürülebilir kalkınma, atıkların en aza indirilmesi ve sosyal sorumluluk bilincinin kurumlar için birincil konu olarak benimsenmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Artık her sektörün sürdürülebilir çevre, dolayısıyla da kalkınma için pek çok sorumluluğu bulunmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma da ancak sürdürülebilir çevre anlayışıyla mümkün olabilir. Bu kapsamda; her türlü üretim sürecinde, sağlıklı hammadde temininden enerji kullanımına, kaynak kullanımından atık idaresine, ambalajlamadan dağıtım kanallarına kadar sürdürülebilir çevre konusunda uygulanması gereken pek çok aşama bulunmaktadır.

Şenpiliç’in Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Çalışmaları

Şenpiliç, sürdürülebilir çevre bilinciyle, kendi sektöründe en ileri teknolojileri kullanarak çevreye saygılı bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu yüzden Şenpiliç’in damızlık işletmeleri, kuluçkahane ve yem fabrikalarının tümü yasal çevre iznine sahiptir. Şenpiliç, emisyon ve atık su kaynakları konusunda çevre kanununca alınması gereken izin ve lisanslar hakkında 2012 yılında yayınlanan yönetmelik doğrultusunda ilerlemektedir.

  • Çevresel anlamda üretimin son noktası olan kesimhaneler, en fazla atık yükünün oluştuğu noktalardır. Bu noktada üretim esnasında oluşan atıklar; katı, sıvı ve gaz fazında olmak üzere üçe ayrılır. Oluşan bu atıklar Şenpiliç işletmelerinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan ilgili yönetmeliklere göre bertaraf edilmektedir. Kesim esnasında oluşan atık suların, fiziksel+kimyasal+biyolojik arıtma ünitelerinden geçirilerek, su kirliliği kontrol yönetmeliğinde mezbaha ve et entegre tesisleri için belirtilen değerlerde arıtımı sağlanır.
  • İşletmenin jeneratör, kompresör gibi sistemleriyle ortaya çıkan atık madeni yağların, kategori belirleme analizleri yapılır ve bu yağların, Atık Madeni Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği ilgili lisanslı firmalara verilerek geri kazanımı sağlanır.
  • Kesim sonucu açığa çıkan katı atıklar, yani tavuk artıkları, İnsani Tüketim Amacına Sunulamayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği gereği, rendering tesislerine gönderilir. Bu tesislerde karma yem katkı maddesi olarak kullanılmak üzere işlem gören artıkların, hayvan yemi olarak üretimi yapılır. Bu esnada açığa çıkan kokuya sebebiyet verebilecek olan emisyonlar ise koku giderme ünitesi ve eşanjörlerden geçirilerek bertaraf edilip 2012 yılında yayınlanan Koku Yönetmeliği doğrultusunda atmosfere verilmektedir.
  • Şenpiliç işletmelerinde hizmet veren revirlerde açığa çıkan atıklar, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre ilgili lisanslı firmalara verilerek belgelenmektedir.
  • Bir başka faaliyet konusu olan ileri işlem ürünlerinin üretim esnasında açığı çıkan kızartma yağları da Bitkisel Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince lisanslı araçlarla nakliyesi yapılarak yine lisanslı firmalara verilmek suretiyle bertaraf edilmektedir.
  • Enerji üretim noktaları olan buhar kazanlarında LNG, fuel-oil gibi farklı yakıt tiplerine sahip brülörler kullanılmaktadır. Bu yakıtların kullanılması ile açığa çıkan emisyonlar Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gereğince istenilen standartlarda olmakla birlikte, baca yükseklikleri yine yönetmelik gereği abak hesaplarından çıkan sonuçlara uygun bulunmaktadır.
  • Dezenfeksiyonda kullanılan kimyasallar Ambalajları Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince ulusal atık taşıma formları ile lisanslı firmalara verilmektedir.
  • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (2011) gereğince Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. yıllık piyasaya sürdüğü ürünlerin sahip olduğu nakliye ve satış ambalajlarının her yıl geri kazanımlarını sağlamaktadır.
  • Oluşan atıkların tamamı her yıl şubat ayı sonuna kadar bakanlığın beyan saflarına işlenerek, oluşturulan atık yönetim planları Çevre İl Müdürlükleri’ne teslim edilmektedir.