Helal gıda standartları, bir ürünün çiftlikten tüketicinin masasına gelinceye kadar her aşamasında dini kurallara uygun olarak hazırlanması için gerekli standartlardır. Hayvansal ve bitkisel gıda ürünlerinin hammadde, yardımcı maddeler, bileşenler, işleme yöntemleri, işletme koşulları ve paketlemeye kadar dini kurallara uygun üretim aşamalarını kapsamaktadır.

ULUSLARARASI KALİTE KURULUŞLARI DA SERTİFİKASYON YAPIYOR

Bir taraftan uluslararası helal kodeksi çalışmaları devam ederken diğer taraftan standardizasyon ve sertifikasyon ile ilgili uygulamalar devam ediyor. Bununla beraber çeşitli ülkeler kendi içlerinde kamu ve dernek faaliyeti şeklinde helal gıda standardizasyonu ve sertifikasyonu çalışmala- rını yürütüyor.
Türkiye’de ise helal gıda, TSE’nin 4 Temmuz 2011’de sertifikasyonuna başlaması ile kamusal kimlik kazandı. Şenola Tarım A.Ş de Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen kriterlere uygunluğunu, almaya hak kazandığı ‘‘Helal Uygunluk Belgesi’’ ile tescilledi.