Pilicin Beslenmemizdeki Yeri

Hücrelerin temel yapı taşları olan proteinlerin, yaşamla ilgili her metabolik tepkimede doğrudan veya dolaylı rolü bulunur. Protein büyüme, gelişme, yıpranan hücrelerin onarımı ve sağlıklı yaşam için gerekli besin ögesidir ve “aminoasit” denilen çok sayıda birimlerden oluşur. Etler organizma tarafından sentezlenemeyen ve mutlaka gıdalarla dışarıdan alınması gerekli aminoasitleri bünyesinde bol miktarda bulundurur. Bu aminoasitler et başta olmak üzere sadece hayvansal gıdalarda yeterli ve dengeli oranda bulunmaktadır. Protein kalitesi; içerdiği aminoasitlerin çeşit ve miktarına, sindirim ve emilme durumuna ve vücut proteinine kolayca çevrilmesine göre değişir. 

Yetişkinlerin vücut ağırlığının %16-18’i proteindir. Proteinler besinlerden alınır ve kısa süreli yetersizlikler için yedek protein birikimi dışında vücutta deposu bulunmaz. Bu nedenle günlük protein ihtiyacının düzenli karşılanması gerekmektedir.

Piliç etinde biyolojik değeri yüksek protein bulunur

Gıda maddelerindeki proteinin oranı kadar, alınan proteinlerin vücut tarafından ne kadarının değerlendirilebildiği de çok önemlidir. Biyolojik değer olarak tanımlanan bu özellik, piliç etinde oldukça yüksektir. Yani, piliç eti proteini, biyolojik değeri yüksek bir proteindir.

Et, beslenme açısından hayvansal kökenli besin maddeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Kanatlı hayvan etlerinin kuru maddesinin büyük bir kısmını protein oluşturur ve piliç eti, hayvansal kaynaklı gıdalar arasında tercih edilen etlerdendir. Daha az yağlıdır ve buna bağlı olarak da kalori değerleri düşüktür. Doymuş yağ ve kolesterol oranları da daha azdır. Özellikle piliç, beyaz etinin yağ oranının az olması nedeniyle tercih edilmektedir. Genel olarak kanatlı hayvanların etleri büyük baş hayvanların etlerinden daha fazla iyi kalitede protein içerirken, demir içeriği ise daha azdır. Ayrıca riboflavin, niasin, B6 ve B12 vitaminleri bakımından daha zengin gıdalar arasında sayılırlar.

100 gram piliç etinde 20 gram protein 

Protein gereksinimini etkileyen en önemli etmen beslenmenin enerji değeridir. Bu nedenle protein gereksinmesi protein/enerji oranıesasına göre de düşünülebilir. Büyüme çağında protein/enerji oranı daha yüksektir. Protein kalitesi düşük beslenmelerde protein/enerji oranının %10-15 olması doğrudur. 100 gram piliç etinde 20 gram protein bulunur ve 1 gram protein 4 kalori (16.7kj)’ye sahiptir.

Kısacası; piliç eti, vücut için gerekli protein, vitamin ve mineral alımını sağlamanın yanı sıra sağlık açısından da zararlı olan doymuş yağ ve kolesterol oranı düşük önemli bir besin ögesidir.