İk Anlayışı

En önemli yatırımı insanlar olan Şenpiliç’in kalbi, bireye saygılı ve sorumluluk sahibi çalışanlarıdır. Çünkü Şenpiliç, takım çalışmasının önemine ve ekip ruhuna, bu ruhun kurumsal ve ulusal kalkınmaya yansıyacağına sonuna kadar inanmaktadır.

Tüm çalışanlar arasında sevgi, saygı, eşitlik, güven, anlayış, dayanışma bağını oluşturacak ortamı sağlamak Şenpiliç’in çalışma ilkelerinin başında gelir. Şenpiliç’e göre başarı, bireysel değildir. Başarı dayanışmayla, dürüstlükle, saygıyla ve duyarlılıkla gelir. Şenpiliç kocaman bir aile yapan da bu anlayıştır.

Şenpiliç’in insan kaynakları stratejileri arasında;
  • Topluma saygılı ve sorumluluk sahibi çalışanlarının eğitimlerle gelişimini destekleyerek, yetkinliklerini geliştirip, Şenpiliç’in uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmelerinde öncü rol almalarını sağlamak,
  • Şenpiliç’in iş hedefleri ve stratejileri doğrultusunda ihtiyaç duyulan iş gücünü karşılamak ve bu gücün en verimli şekilde değerlendirileceği sürdürülebilir çalışma ortamlarını oluşturmak,
  • Tüm insan kaynakları politikalarını adil ücret ve terfi düzeni, eğitim programları, sosyal aktiviteler ve iş sonuçlarının değerlendirildiği efektif bir performans yönetimi ile desteklemek,
  • Kurum hedefleriyle örtüşen bireysel profesyonel hedefleri bir araya getirerek takım halinde çalışan ve işbirliğine inanan insan gücünü oluşturmak yer almaktadır.

İnsan kaynakları alanında yürütülen tüm politikalar uzun vadede sürekli başarıyı yakalamak ve bu başarının mimarı olan çalışanların motivasyonu yüksek birer aile bireyi olarak hissetmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda tercih edilen bir kurum olma amacıyla kurumsal hedefleri büyüterek, bu hedefleri gerçekleştirecek geniş bir aile olmak Şenpiliç’in insan kaynakları anlayışını özetlemektedir.