Şenpiliç Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Şenpiliç, beyaz et sektörünün güvenilir ve lider firması olarak tüketicilerimizin sağlıklı beslenmesine katkı sağlayan ekonomik, güvenilir ve lezzetli ürünler sunar.
Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimiz için;

  • İnsan sağlığını temel ilke edinerek sağlıklı, hijyenik ve güvenli koşullarda üretim yapmak için sistem ve süreçleri tanımlamayı ve uygulamayı,
  • Yönetim sistemlerimizin gerekliliklerini ve ilgili yasal şartları eksiksiz yerine getirerek, operasyonel performansımızı artırmayı ve sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
  • Tüm paydaşlarla açık ve dürüst bir iletişim içinde olmayı,
  • Müşteri değerlerini gözeten ürün ve hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini sağlamayı,
  • İyi düzenlenmiş, insana saygılı, gelişimi destekleyen, hakkaniyeti gözeten çalışma ortamı ve iş süreçlerimizle çalışan memnuniyetini ve katılımını sağlamayı,
  • Çevreye zarar vermemeyi ve kaynakları verimli kullanmayı,
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek / en aza indirmek için tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini azaltmayı,
  • Topluma fayda sağlayan sosyal sorumluluk projelerini yürütmeyi ve desteklemeyi,

Entegre Yönetim Sistemi Politikası olarak belirler ve bunu devamlı kılmak için teknolojik gerekli tüm kaynakları sağlamayı taahhüt eder.