Enerji Yönetim Sistemi Politikası

Şenpiliç; sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, faaliyetlerinin her aşamasında verimlilik artırıcı projeler uygulayarak, birincil enerji kaynak israfının en aza indirilmesini hedefler. ŞENPİLİÇ Gıda Sanayi A.Ş. Söğütlü Kesimhane Tesisi ve yem fabrikaları olarak;

 • Enerji verimliliği ana amacı doğrultusunda hedeflerimizi belirleyerek ve bunları düzenli olarak gözden geçirerek, güncelleyerek çalışacağımızı,
 • Amaç ve hedeflerimize ulaşmada var olan tüm bilgi ve kaynaklardan yararlanacağımızı,
 • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketiminde iç ve dış yasal şartlara uyum sağlayacağımızı,
 • Üretim ve kaliteden taviz vermeden sürekli iyileştirme sağlayacağımızı,
 • Ürün ve hizmet satın almada değerlendirme ölçütlerimizden birisinin enerji verimliliği olacağını,
 • Enerji verimliliğini destekleyen tasarımların oluşturulmasının desteklenmesini sağlayacağımızı,
 • Enerji temini için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek; sera gazı emisyonlarını en aza indirme ve küresel ısınmayı önleme konusunda gerekli önlemleri alarak, gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir dünya bırakmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizi,
 • Atık miktarını ve su tüketimini azaltarak çevresel etkimizi en aza indireceğimizi,
 • Çalışanlarımızı enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirmek üzere eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapacağımızı,
 • “Enerji Ekibimiz” ile verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğimizi,
 • 2018 Yılını baz yıl kabul ederek 2030 yılını sera gazı emisyon miktarını %10 azaltacağımızı, taahhüt ederiz.